Norwegian English

Priser

Massage:
90 min – 1100 kr
60 min – 600 kr
40 min – 500 kr
30 min – 400 kr

Eyebrow shaping:
30 min 250 kr

Makeup Day:
25-35 min 350 kr

Face tratament ( for men and women):
35 min – 420 kr
45 min – 520 kr

Body Skincare ( for men and women):
40 min -750 kr
60 min – 970 kr
85 min – 1200 kr

Hair removal with wax( for men an women);
Brazilian first time 30 min – 450 kr
Chest and stomach 30 min – 500 kr
Stomach and chest 25 min – 300 kr
Back 30-35 min – 350 kr-400 kr
Full arms 25 min – 300 kr
Underarms 20 min- 230 kr
Legs, thighs and bikini 75 min -1000 kr
Legs 30 min – 450 kr
Facial 25 min – 200 kr
Upperlip 10 min – 200 kr

 

priser